Regres.

Nowo?ci, koncerty

Nowo?ci

30.09.2018, "Tu i teraz" - nowa p?yta

Nagrali?my now? p?yt?. W?a?nie na stronie naszego wydawcy Refuse Records zacz??a si? jej przedsprzeda?. P?yta nazywa si? “Tu i teraz” i znajduje si? na niej sze?? utworów, z których dwa mo?ecie pos?ucha? na bandcampie wydawcy.
Z tej strony wielkie podzi?kowania dla: Ewa Ró?a, Haldor Grunberg – Satanic Studio, Przemys?aw G?owacki – Tylko Jeden Winyl Studio, Jasiek Herman – Czerpak Dziurawy Studio, Maciej Dzikiewicz – Waiting Room Studio, ?ukasz Popielarczyk, Robert von Refuse – BROTHERHOOD OF MAN.

— Damian

Koncerty

Download, linki

O nas, dyskografia

O nas

Sk?ad

  • Damian – perkusja,
  • Ogur – bas,
  • Pawe? – wokal,
  • Mateo – gitara,
  • Dawid – gitara,
  • Marcin – perkusja (1999–2013),
  • Micha? – gitara (1999–2000).

Podzi?kowania

Ci, którzy po?wi?cali swój czas siedz?c za “kó?kiem”: Andrzej, Dye, Boski, Kristof, Ajax, Zaku, Greenday, Adrian, Tomek, Maciek, Marcin, Wojtek.

Historia

Powstali?my pod koniec 1999 roku w Cz?stochowie. Pocz?tki by?y trudne, a szczególnie jedna z pierwszych prób po, której kto? w?amuje si? do próbowni i kradnie sprz?t. Dzi?ki pomocy lokalnej kapeli Cape May zaczynamy od nowa. Po jakim? czasie rozstajemy si? z Micha?em – naszym drugim gitarzyst?. Pora na koncerty, g?ównie w okolicach naszego miasta. Potem pierwsze demówki i rozmowy o wydaniu p?yty. Z pomoc? przychodzi Robert z Refuse Records, który wydaje w ci?gu tych kilku lat nasze trzy p?yty. Po 8 latach, w roku 2008 do zespo?u do??cza drugi gitarzysta – Mateusz. Pod koniec 2013 roku na miejsce Marcina (perkusja) przychodzi Damian.

Przez te kilka lat zagrali?my troch? koncertów: g?ównie w Polsce, ale znalaz?a si? te? okazja do zagrania w Austrii, Czechach, S?owacji, W?grzech, Serbii i Rumunii.

Cz??? z nas by?a zaanga?owana w tworzenie zina “Prosta droga”. Cz??? sk?adu nadal udziela si? przy organizowaniu koncertów w naszym rodzinnym mie?cie.

Dyskografia

Albumy:

Demówki:

Splity:

Kompilacje:

Kontakt

Kontakt

Cz?stochowa
tel.: +48 600 583 939 – Pawe?
e-mail: kontakt@regreshc.com

Zdj?cia w tle: Radek Drozdowicz i Remik/exmisja

Strona oparta o Textpattern

Design by: Horodecki