Regres.

Ta iskra wci?? p?onie

Ok?adka i spis kawa?ków:

Ok?adka p?yty Ta iskra wci?? p?onie

  1. Na kraw?dzi
  2. Wczorajszy czas
  3. Widz?
  4. Jak powietrza
  5. Aby si? obudzi?
  6. Iskra p?onie
  7. Zobaczy? pokój
  8. ?amacze serc
  9. Pozosta? sob?
  10. Dzieciaki wygraj?

Info:

Nagranie: Robert Srzednicki, Serakos Studio, listopad 2008
Wydanie: In our hands #13, marzec 2009