Regres.

W naszych d?oniach

Ok?adka i spis kawa?ków:

Ok?adka do p?yty W naszych d?oniach

  1. Pe?ni wiary
  2. Z nadziej? w nowy dzie?
  3. Dla nas
  4. Dlaczego
  5. Najlepszy czas
  6. W naszych d?oniach
  7. Decyzje
  8. Pieprz? twój styl
  9. Wi?cej ni? s?owa

Info:

Nagranie: Robert i Magda Srzedniccy, Serakos Studio, wrzesie? 2005
Wydanie: Refuse Records #037, marzec 2006