Regres.

Teksty

  1. Tu i teraz
  2. Nie patrze? wstecz
  3. Ta iskra wci?? p?onie
  4. W naszych d?oniach
  5. Punk rock pozytyw
  6. Regres