Regres.

Punk rock pozytyw

Ok?adka i spis kawa?ków:

Ok?adka do p?yty Punk rock pozytyw

 1. Moja droga
 2. Koniec zmartwie?
 3. Te s?owa
 4. ?ycie II
 5. Ponad
 6. Deka
 7. Na tej drodze
 8. Homofobia
 9. Nigdy wi?cej
 10. Troch? mi?o?ci
 11. M?dro?? w sobie
 12. S?uchaj i my?l
 13. Dzisiejsza m?odzie?
 14. Szukaj?c zmian

Info:

Nagranie: Roger, studio “Clash”, listopad 2002
Wydanie: Refuse Records #024, 2003 rok