Regres.

Tu i teraz

Rozbity cz?owiek

Upadam, upadam, upadam, ci?gle upadam
?ami? zasady, których mia?em si? trzyma?
Upadam, upadam, upadam ci?gle upadam
?ami? zasady, które by?y mi bliskie
Upadam, upadam, upadam, ci?gle upadam
?ami? zasady, spójrz na nasze blizny
To ten czas gdy wszystko odchodzi
Dni m?odo?ci – ju? tego nie ma
Teraz to wszystko trudniej
Czasami wbrew sobie
Z?ama?em wszystko co mog?em z?ama?
Rozbity cz?owiek
Spójrz w moje oczy
Rozbity cz?owiek
Spójrz na moje blizny
Musisz mnie ci?gle wspiera?
Musz? ci? ci?gle wspiera?

Tu i teraz

Bredzisz i bredzisz
Puste s?owa bez znaczenia
O tym jak by?o
Opowiadasz mi do znudzenia
Zbyt wiele s?ów
Wol? cisz? od marudzenia
?ycie jest teraz
To wszystko dzieje si? teraz
Tu i teraz, to wszystko jest teraz
Bredzisz i bredzisz
Puste s?owa bez znaczenia
O tym jak by?o
Opowiadasz mi do znudzenia
Tu i teraz
To wszystko dzieje si? teraz

Schronienie

Nie mamy tu nic
Mamy tylko siebie
Nasze my?li s? z??czone
Chocia? nie ?yjemy obok siebie
Dla tych wszystkich wci?? samotnych
Dla tych wszystkich wci?? walcz?cych
To dla mnie i dla Ciebie
?yj?cych obok marze?
To jest nasze schronienie
To jest nasze schronienie
Wbrew wszystkiemu
Budujemy swoje domy
Próbuj?c ?y? tak jak chcieli?my
Czy to nam si? uda?o, czy jeste?my nadal sob??
Zawsze wbrew wszystkim
Zawsze poza stadem
Bez Ciebie nie mia?bym si?
Bez Ciebie nie mia?bym nic
To jest nasze schronienie
To jest nasza droga
To jest punkt podparcia
To jest nasza nadzieja
Wbrew wszystkiemu…

By? z tob?

Gdzie jest ?awka na której siedzieli?my
Ty i ja
Gdzie jest to miejsce gdzie planowali?my
Nasze ?ycie
To miasto jest puste
Wszyscy st?d wyjechali
Zamkn?li si? na klucz
Odeszli w swoje sprawy
Zapomnieli dawnych s?ów
Nadal bardzo Was kocham
Wspominam tamte dni
Nadal wol? ?wi?to przyjació?
Ja ci?gle chc? by? tu
Nie chc? by? nigdy samotny
Chc? by? w tym z Tob?

Precz

To b?dzie moje ostateczne s?owo
Zniszczy? homofoba w tobie
Bo to s? moje uczucia
To s? moje marzenia
To s? moje potrzeby
Moje pragnienia
Precz od moich uczu?
Bo to s? moje sny
To s? moje rado?ci
To s? moje t?sknoty
Nasze spojrzenia
To jest twoja nienawi??
To jest twoja agresja
To jest nasz ból
Nasze cierpienia

Po??czenie

Twój wydech
A mój wdech
To wszystko
Jeste?my tu na chwil?
?yj ka?dym dniem
Ka?dy u?miech, wszystkie ?zy
To nas tworzy
Braterstwo ludzi
Chcia?bym nie niszczy?
Chcia?bym ?y? tak by nie rani?
To jest moja terapia
By ci?gle tu by?
To jest moja terapia
By ?y?, by by?