Regres.

Nie patrze? wstecz

Krok naprzód

Nie patrze? wstecz
Wyznacza? sobie nowe cele

Troch? o nas

Jestem z miejsca
Zamkni?tych drzwi
Z miejsca, w którym
Kredyt wyznacza granice
O mnie
O Tobie
O cenie za kolejny dzie?
To jest o moich bliskich
Dobre szko?y, nie ma pracy
O nas wszystkich
Walcz?cych o marzenia
Nigdy nie zatraci?
Nigdy si? nie z?ama?
Nigdy nie straci? dobrych dni

S?owa

S?owa i s?owa
O rozwalaniu murów
S?uchane w ciep?ych domach
Z daleka od zimnych ulic
Idea czy dzia?anie?
To wszystko nie daje mi spokoju
Dotkn?? tego, pomóc
Chcia?bym to rozwali?
Chcia?bym by? bardziej radykalny
By Ci? wspiera?
Chcia?bym… lecz nie potrafi?
To jest o tym, by nie utkn?? w ciszy

Jestem

Urodzi?em si? wtedy
Kiedy Ian Curtis my?la? jak odej??
A Joe Strummer ?apa? wiatr w ?agle
To s? drogi, które mnie tworz?
Dzi?ki nim wiem sk?d jestem
Chcia?bym us?ysze? s?owa, ?e masz co? do powiedzenia
Ja jestem ci?gle jestem
Ja jestem ci?gle za m?ody na to by odej??

Wbrew wszystkiemu

To  ten czas
By ci?gle si? rozwija?
Wbrew moim kumplom ze szko?y
Którzy s? tacy starzy
Krok po kroku
Do?wiadczenia czyni? silniejszymi
?apa? chwile
To co nas tworzy
Tyle miejsc
By zobaczy? jak najwi?cej
Tyle twarzy
Inspiruje mnie ka?dego dnia

Bez szans

Bez szans
Ci?gle chc? by?my byli bez szans
Jeste?my wyrzutkami dla tego spo?ecze?stwa
Dla tej pieprzonej ich tradycji
Nie chc? si? do niej dostosowa?
Bez szans
Ci?gle chc? by?my byli bez szans
Nie rozumiem tego j?zyka
Trzy auta dla trzech ludzi
Ci?g?a pogo? za tym czego nie ma
Te miasta s? nasze
Nie wszystko jest dla zysku

Poszukiwania

Idziemy nie wiem dok?d
Chcia?bym wszystko po drodze z?apa?
Dzie? po dniu
By stawa? si? lepszym