Regres.

Dyskografia

  1. Cymeon X split
  2. Za krótko! Za szybko!
  3. Nie patrzeć wstecz
  4. Open Hard Core Fest - The way it was
  5. Ta iskra wciąż płonie
  6. W naszych dłoniach
  7. Pasażer #17
  8. Krzyk to za mało #2
  9. Dump #1
  10. Punk rock pozytyw