Regres.

Dyskografia

  1. Tu i teraz
  2. Cymeon X split
  3. Za krótko! Za szybko!
  4. Nie patrze? wstecz
  5. Open Hard Core Fest - The way it was
  6. Ta iskra wci?? p?onie
  7. W naszych d?oniach
  8. Pasa?er #17
  9. Krzyk to za ma?o #2
  10. Dump #1