Regres.

Dyskografia

  1. Tu i teraz
  2. Cymeon X split
  3. Za krótko! Za szybko!
  4. Nie patrzeć wstecz
  5. Open Hard Core Fest - The way it was
  6. Ta iskra wciąż płonie
  7. W naszych dłoniach
  8. Punk rock pozytyw
  9. Dump #1
  10. Krzyk to za mało #2